Palvelut

Henkilöprofilointien tarkoituksena on tuoda esiin ihmisen tiedostetut ja tiedostamattomat toimintatavat erilaisissa myyntiin ja johtamiseen liittyvissä tilanteissa.
Profiloinnin tulos saadaan verkossa täytettävän kyselyn perusteella. Kyselyihin on vastannut maailmalla sadat tuhannet ihmiset ja Suomessa useita tuhansia. Vastaajien suuri määrä varmistaa tuloksen tarkkuutta.
Profiloinnista saatava raportti kertoo käytännönläheisten esimerkkien kautta vastaajan toimintatapaa. Esimerkit auttavat ihmistä löytämään omat vahvuudet ja kehittämisen kohteet. Tätä kautta oppiminen ja tuloksentekokyky nopeutuvat merkittävästi. Oppiminen ja toiminta osataan fokusoida oikeisiin asioihin.
Tuotteen tilaamalla saat linkin ja salasanan jolla pääset profilointikyselyyn. Saat raportin välittömästi kyselyn täytettyäsi.